Wilacha Chiangrai Hotel On google street view.

Luxury accommodations, Modern Style Hotel!

โรงแรมวิลาชา เชียงราย ตั้งอยู่ที่ 399/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้ตลาดบ้านใหม่